These projects are  funded by the European Union, the Russian Federation and the Republic of Finland
GruntovajaKostamus-Kalevala tien nykytila ja korjausehdotus


Tämä ENPI-projekti ei rakenna uutta tietä, mutta pyrkii osoittamaan että tiettyjen toimenpiteiden avulla jo olemassa oleva soratie voi olla lähes samantasoinen kuin päällystetty tie. Budjetin rajallisuuden (1,2 miljoonaa euroa) vuoksi keskitytään noin 6-7 cm:n murskekerroksen levittämiseen koko matkalla, tien muotoiluun (noin 5 % kaltevuus), ojitukseen sekä tiesuolan (kalsiumkloridin) säännöllisiin käyttöön. Tien alkuosa (n. 3,6 km) on niin huonossa kunnossa, että se vaatisi erillisen budjetin. Toivottavaa on, että tähän riittää rahaa Karjalan Tasavallan budjetista.
Noin 100 km on kantavuudeltaan jo niin hyvä, että kevyt kunnostustyö riittää. Tiemestari Pentti Komulainen arvioi, että tämän osuuden kunnostustyö voidaan tehdä noin 1 km:n päivävauhdilla (Kombinaatti-Ponkalahti sekä Pistojoen silta-Kalevala).
Tieosuus Ponkalahti-Vuonninen-Pistojoki on 36 km:n pituudeltaan niin huonossa kunnossa, että vaatii eniten panostusta (savikot). Saviset kohdat hoidetaan niin, että asennetaan rumpuja sekä suodatinkangas, jonka päälle 30-50 cm:n murskekerros. Pintaan 6-7 cm:n kulutuskerros (0-16 mm), jonka muotoillaan tiehöylällä kaltevaksi.
TIEN NYKYTILANNE:
Kostamus/Segezha risteys – Vuokkiniemen tienhaara  8,7 km 
- asfalttitie; ei korjattavaa
Vuokkiniemen th. – Neljän tien risteys  3,6 km  
peruskorjattava kokonaan (jää ehkä projektin ulkopuolella)
tie alkaa Severstal-kombinaatin savupiippujen kohdalta
Neljän tien risteys – Luusalmen th.            19,6 km
    - 0-16 mm kulutuskerros pintaan, ojitus, muotoilu, tiesuolaa
Luusalmen th. – Tollojoki 11,5 km
    - 0-16 mm kulutuskerros pintaan, ojitus, muotoilu, tiesuolaa
Tollojoki – Vuokkiniemen kylän  th.  8,6 km
    - 0-16 mm kulutuskerros pintaan, ojitus, muotoilu, tiesuolaa
Vuokkiniemen kylän th. – Vuokkiniemi    1,4 km
    - 0-16 mm kulutuskerros pintaan, ojitus, muotoilu, tiesuolaa
Vuokkiniemen kylän th. – Ponkalahti        13,3 km
    0-16 mm kulutuskerros pintaan, ojitus, muotoilu, tiesuolaa
Ponkalahti – Vuonninen (pahin tieosuus!)  26 km
     - Peruskorjattava (puolet jo kunnossa ja puolet täyskorjaus)
    - Suodatinkankaat savisiin kohtiin sekä riittävä määrä mursketta
    - 0-16 mm kulutuskerros pintaan, ojitus, muotoilu, tiesuolaa
    - erillinen aliurakka (vesirummut jo ostettu)
Vuonninen – Pistojoen silta 15 km
    - saviset kohdat korjattava (suodatinkankaat + murske)
    - 0-16 mm kulutuskerros pintaan, ojitus, muotoilu, tiesuolaa
Pistojoki - Kalevala (asfalttipäällyste alkaa)  32 km
    - 0-16 mm kulutuskerros pintaan, ojitus, muotoilu, tiesuolaa
Vanhaa päällystettä Kalevalaan                4,0 km
    - riittävän hyvä kunto; ei korjattavaa
 

<<>>

<

Kostamus Kalevala tie

Состав руководящей группы проекта


Техническое состояние дороги Костамукша – Калевала, предложение по ремонту.

Целью ENPI – проекта не является строительство новой дороги, задача проекта посредством определённых строительных работ улучшить существующую дорогу до уровня асфальтированной дороги. В связи с ограниченным бюджетом (1,2 миллиона евро) планируется нанести на поверхность дороги слой щебёнки 6-7 см по всей длине дороги, склон дороги будет по плану примерно 5 % для стока воды и для систематического использования соли (кальция хлорида).
Начало дороги (примерно 3,6 km) находится в очень плохом сосотоянии и ремонт  этотого участка требует отдельного бюджета. Надеемся, что на ремонт этого участка найдутся деньги из бюджета Республики Карелия. Участок дороги Понкалахти – Войница, длина которого 26 km и который находится в аренде у Swedwoodin, планируется отремонтировать в рамках проета, работами отдельного подряда. На участок дороги Войница – река Писта  требуется ремонт отдельных участков дороги (примерно 15 km). На участках глиняных пород глину следует снять и после этого в эти места установить дорожки из искусственного волокна и нанести на поверхность слой песка 25-30 cm. На песок следует нанести слой щебёнки 6-7 cm (размер щебёнки 0-35 mm и 0-16 mm), после чего обработать склон дороги.
Состояние дороги на сегодняшний день:
Перекрёсток Костамукша-Сегежа – дорога на Вокнаволок  8,7 km 
    - асфальтированная дорога, не требует ремонта
Поворот на Вокнаволок – перекрёсток четырёх дорог  3,6 km  
    - требует ремонта (не входит в планы проекта)
Перекрёсток четырёх дорог – поворот на Луусалми  19,6 km
    - нанести на поверхность щебёнку 0-16 mm, дренаж, придание формы, соль
Поворот на Луусалми- река Толлоёки  11,5 km
    - нанести на поверхность щебёнку 0-16 mm, дренаж, придание формы, соль
река Толлоёки- перекрёсток на деревню Вокнаволок  8,6 km
    - нанести на поверхность щебёнку 0-16 mm, дренаж, придание формы, соль
Дорога от перекрёстка до д.Вокнаволок  1,4 km
    - нанести на поверхность щебёнку 0-16 mm, дренаж, придание формы, соль
Перкрёсток на д. Вокнаволок – Понкалахти 13,3 km
    - нанести на поверхность щебёнку 0-16 mm, дренаж, придание формы, соль
Понкалахти – Войница (арендованный Swedwoodin участок) 26 km
    - капитальный ремонт  (половина дороги отремонтирована,   половина требует ремонта)
    - нанести на поверхность щебёнку 0-35 mm и 0-16 mm, дренаж, придание формы, соль
    - отдельный подрядчик (бетонные кольца для протока вод уже приобретены)
Войница – мост через реку Писта        15 km
    - глиняные участки дороги отремонтировать ( снятие глины – искусственное полотно и песок)
    - нанести на поверхность щебёнку 0-35 mm и 0-16 mm, дренаж, придание формы, соль
река Писта – Калевала ( до начала асфальта)  32 km
    - нанести на поверхность щебёнку 0-16 mm, дренаж, придание формы, соль
Участок старого асфальтированного покрытия  4,0 km
    - не требует ремонта

89600 SUOMUSSALMI puh. +358 44 777 3049
+7 921 4520419
<<>>gruntovaja@suomussalmi.fi